Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimtechnologia żywności i żywienia
Nazwa w języku angielskimnutrition and food technology
Skrót w języku angielskim4.3
Priorytet sortowania (znakowo)4.03
Term nadrzędny4 Dziedzina nauk rolniczych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?