Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskiminżynieria chemiczna
Nazwa w języku angielskimchemical engineering
Skrót w języku angielskim2.5
Priorytet sortowania (znakowo)2.05
Opis w języku angielskim
Chemical engineering (plants, products); Chemical process engineering
Term nadrzędny2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?