Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskiminżynieria mechaniczna
Nazwa w języku angielskimmechanical engineering
Skrót w języku angielskim2.8
Priorytet sortowania (znakowo)2.08
Opis w języku angielskim
•  Mechanical engineering; Applied mechanics; Thermodynamics;
•  Aerospace engineering;
•  Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
•  Audio engineering, reliability analysis;
Term nadrzędny2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?