Typpublication_type (Rodzaj publikacji)
Nazwa w języku polskimAbstrakt (praca oryginalna opublikowana w streszczeniach)
Nazwa w języku angielskimOriginal work published as abstract
Opis w języku polskim

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Dodatkowa kategorianot4Evaluation

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?